Ze względu na duże zainteresowanie, uprzejmie prosimy o uprzednie umawianie spotkań w Biurze Sprzedaży telefonicznie bądź mailowo

Grupa IMS dołączyła do PZFD

Dołączyliśmy do największej polskiej organizacji branżowej, zrzeszającej firmy deweloperskie ze wszystkich sektorów. Polski Związek Firm Deweloperskich to działająca od 2002 roku organizacja branżowa dbająca o prawidłowy rozwój rynku deweloperskiego w Polsce, a także o ochronę interesów klientów w relacjach z firmami członkowskimi. Od teraz współtworzymy Polski Związek Firm Deweloperskich.