Ze względu na duże zainteresowanie, uprzejmie prosimy o uprzednie umawianie spotkań w Biurze Sprzedaży telefonicznie bądź mailowo

Pierwszy etap inwestycji Rondo Ceglana został zakończony. 

Pierwszy etap obejmował 119 mieszkań o powierzchniach od 25 m² do 107 m², w marcu mieszkania zostały przekazane nabywcom. Drugi etap inwestycji będzie tworzył z nim spójne osiedle ze wspólnym dziedzińcem i infrastrukturą.